Twitter ─ สาวญี่ปุ่น นมใหญ่ 『SHINOHARA SAEMI』

สาวญี่ปุ่น

อดีตสมาชิก Ebisu Muscat “Sami Shinohara" เป็นที่รักเพราะใบหน้าที่บริสุทธิ์และรูปลักษณ์ที่ซุกซนของเธอ เธอไม่สามารถทนอุณหภูมิสูงในช่วงเวลาที่บ้านได้ดังนั้นเธอจึงต้องยกเสื้อผ้าของเธอขึ้นเพื่อให้นม

繼續閱讀 “Twitter ─ สาวญี่ปุ่น นมใหญ่ 『SHINOHARA SAEMI』"